Cách Reset Chrome Trên Android Và IPhone

Bạn có thể khôi phục chức năng của Google Chrome một cách nhanh chóng. Hãy xem trong một trong các hướng dẫn sau đây cách đặt lại chrome trên Android và iPhone về cài đặt gốc.

Android 13 Chính Thức Được Phát Hành

Android 13 đã trải qua một số giai đoạn beta cho phép đánh bóng tất cả các tính năng mới và các chức năng nổi bật nhất của nó. Năm ngoái, Android 12 đã ra mắt lần đầu tiên vào đầu tháng 10.