Tiết Lộ Thời Lượng Pin Của Dòng iPhone 13

Người dùng được hưởng lợi lớn nhất từ ​​sự thay đổi đó là trên pin iPhone 13 Pro Max, hiện đã đủ tiêu chuẩn cho danh hiệu iPhone có tuổi thọ cao nhất từ ​​trước đến nay.